Арти 1

1. Снемане на параметри с лицева дъга IVOCLAR по камперова равнина. При снемане на параметри с лицева дъга, лабораторията заснема работата под различен ъгъл.Това спомага в последствие за по-задълбочен анализ и подпомага откриване на евентуално допуснати грешки.При анализа но фотосите се забеляза отклонение от наконечника с индивидуална настройка в областта на глабелата и несъответствие с успоредността на същия ключ с основното рамо.
2. При повторно снемане се установи, че пациента има ясно изразена асиметрия между 2-та ушни канала, което нарушава цялата геометрия на лицевата дъга.
3. Отпечатъци на горна и долна челюст с цели лъжици.
4. Етапи при включване в артикулатор
5. Моменти от изработването на конструкцията
6. Рабонтото пънче с ясно изразена дъговидна прагова препарационна граница.
7. Въпреки опасенията за допуснатата грешка при снемането на регистрата с UTS резултата е отличен.
Клиничната работа извършена от д-р Митрева
Сподели
Изпрати
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.